Onderzoek osteopathie: abstract

Pulmonary function of amateur runners; fascial treatment

Joyce Coppelmans, osteopaat D.O.-MRO, heeft onderzoek gedaan naar het effect van osteopathische technieken op de longfunctie van amateur hardlopers.

Aan het onderzoek hebben 42 mensen deelgenomen. Ze zijn willekeurig in 2 groepen ingedeeld; een placebo groep en een experimentele groep. De eerste groep kreeg dus een “nep interventie” en de tweede groep kreeg de osteopatische technieken. De deelnemers waren niet op de hoogte in welke groep ze hadden deelgenomen.

Om de longfunctie te meten was een pocket spirometer gebruikt. Dit apparaatje heeft steeds 2 waardes gemeten die iets over de longfunctie zeggen. De tester die de metingen heeft uitgevoerd wist ook niet in welke groep de deelnemers zaten. Iedere deelnemer heeft een meting direct voor- en direct na de behandeling gehad. Uiteindelijk zijn de resultaten aan Joyce, als onderzoeker, gegeven en door een statisticus berekend.

Waar niet goed rekening mee gehouden was, was dat het liggen tijdens de interventies ook invloed had op de longfunctiemeting. Het liggen zorgt ervoor dat het lichaam in een rust komt, waardoor de luchtwegen iets vernauwen, omdat er tenslotte minder lucht ook door de luchtwegen hoeft. Dit heeft natuurlijk effect op de longfunctiemeting.

Bij 1 waarde was heel duidelijk dat met de osteopathische technieken het negatieve verschil in metingen van het liggen vermeden kon worden, dus dat de technieken een positief effect hebben gehad en dit verschil was ook significant (= statistisch niet aan toeval toe te schrijven, dus betekenisvol). Bij de andere waarde kwam dit in de absolute waardes ook naar voren, maar het verschil was net niet significant. Hier kunt u de Engelse samenvatting lezen wat bij het onderzoek hoort:

NAME: Coppelmans Joyce. TUTOR: Stevens Roald. METHODOLOGICAL TUTOR: Quaghebeur Jörgen.

TITLE: Pulmonary function of amateur runners; fascial treatment

RESEARCH TITLE: Research as to the short term effect of osteopathic techniques on a fascial chain on the peak expiratory flow (PEF) and on the forced expiratory volume in one second (FEV1) at amateur runners; a double blind, placebo controlled clinical trial.

BACKGROUND: Little evidence exists to support using fascial techniques to improve pulmonary function.

OBJECTIVE: Investigate the effect of osteopathic techniques on pulmonary function in “healthy” subjects.

METHOD: Volunteers 25-70 years of age, were randomly assigned to receive osteopathic techniques or a placebo intervention. They received baseline and posttreatment measurements of PEF and FEV1. The osteopathic techniques consisted of techniques on fascia. The placebo intervention comprised light movements applied to the same regions. Both took 15 minutes.

RESULTS: Forty-two participants were equally assigned to both groups. The PEF test showed no significant difference between the two groups (Mann-Whitney U p= 0.072). The FEV1 showed a significant difference between the two groups (Mann-Whitney U p= 0.015). Pearson correlation is significant for correlation between Length and Effect (Difference FEV1_measurement2 – FEV1_measurement1) in the placebogroup (P= 0.031 and Pearsons r= -0.482).

DISCUSSION: The Mann-Whitney U test for PEF measurement was not significant between the two groups. With the osteopathic techniques the mean difference FEV1_measurement2 – FEV1_measurement1 was positive which was negative in the placebo group.

CONCLUSION: Results suggest negative effect on FEV1 could be avoided by osteopathic techniques.