Concentratieproblemen bij kinderen

0

Concentratieproblemen bij kinderen

Wat is concentratie en wanneer is het nodig?

 

Concentratie is de vaardigheid om gedurende een bepaalde tijd intensief de aandacht te kunnen richten op een bepaalde opdracht. Een opdracht kan uitvoerend van aard zijn zoals het maken van een taak op school, het maken van huiswerk of het geven van een spreekbeurt. Hierbij laat het kind veelal lichamelijke handelingen zien. Een opdracht kan ook luisteren, lezen of opletten zijn, waarbij het kind de stof vanuit een externe bron gaat opnemen en je het kind (als het goed is) rustig en met aandacht ziet zitten. Samengevat is concentratie nodig bij het aanleren van kennis en vaardigheden, bij het uitvoeren van taken en bij toets momenten.

Wanneer is het een probleem?

Heel simpel gezegd is er sprake van een concentratieprobleem wanneer het kind niet in staat is om gedurende een bepaalde tijd intensief de aandacht te richten op een opdracht. Het probleem kan opgesplitst worden in een stoornis of in een belemmering. Bij een stoornis is een structurele oorzaak zoals bijvoorbeeld ADHD de oorzaak dat het kind zich niet goed kan concentreren. Bij een belemmering heeft het kind wel het vermogen om zich te concentreren, maar zijn er factoren die resulteren in een afname van de mogelijkheid tot concentratie.

Osteopathische visie op concentratieproblemen bij kinderen

Voorwaarden die nodig zijn om goed te concentreren liggen op meerdere gebieden. Het kind dient het vermogen te hebben tot concentratie, maar ook de omgeving zelf is van belang om de aandacht bij een opdracht te kunnen houden. Het zenuwstelsel heeft hierbij een belangrijke functie. Het verzamelt en verwerkt prikkels vanuit het lichaam zelf en van buiten het lichaam. De hele dag door geeft ons lijf signalen. Denk maar aan honger, dorst, een volle blaas of slaap. Dit alles is nodig om het lichaam goed te laten functioneren. Het zenuwstelsel stelt ons ook in staat om met de omgeving te communiceren. Zintuigen pikken informatie op bij alles wat we zien, horen, ruiken, proeven en voelen. Eigenlijk is het zenuwstelsel een beetje te vergelijken met een container. Als er bij het kind in het lichaam bewegingsverlies is, zorgt dit voor prikkeling vanuit het lichaam zelf naar het zenuwstelsel. Bewegingsverlies zorgt er ook voor dat het kind moet compenseren elders in het lichaam. Als er bijvoorbeeld teveel spierspanning is van de spieren die de rug strekken, dan is het moeilijk om gedurende langere tijd te zitten. Dit kan zich uiten in onrustig gedrag op de stoel, omdat het kind zoekt naar een comfortabele houding. De container wordt in dat geval deels gevuld met ‘zinloze’ informatie. Er blijft dan minder ruimte over om externe nieuwe informatie of andere zaken in de container te stoppen.

Wat kan de osteopaat doen?

Concentratieproblemen zijn complexere hulpvragen. Het is niet mogelijk om een volledig beeld te schetsen van wat de mogelijkheden zijn binnen de osteopathie. Kort door de bocht kan wel gezegd worden dat de osteopaat vooral het lichaam van het kind kan beïnvloeden. Door bewegingsverliezen op te sporen en te behandelen, wordt de ‘container’ wat leger, waardoor er meer ruimte ontstaat voor het kind om zich met aandacht te kunnen richten. Hierbij maakt het niet uit of het kind een concentratieprobleem of een concentratiebelemmering heeft. Een kind met ADHD kan namelijk ook geremd worden in zijn (al meer beperkte) mogelijkheid tot concentratie door bewegingsverlies.

Als u zich afvraagt of de osteopaat iets voor uw kind kan betekenen is het bij ons mogelijk om een vrijblijvend adviesgesprek te plannen. De osteopaat kan u dan van meer gerichte informatie voorzien over de mogelijkheden en onmogelijkheden van behandeling.

Anderen lazen ook: dyslexie, dyscalculie en leerproblemen, hoofdpijn, houdingsproblemen, lichamelijke of verstandelijke beperking, motorische ontwikkeling, ontwikkelingsproblemen en slaapproblemen.

Post a Reply